No šī gada novembra, precīzāk 12.nocembra, Uro ambulances urologi konsultēs  Bauskas un tās apkārtnes iedzīvotus. Sadarbībā ar Bauskas slimnīcu urologa konsultācijas notiks Bauskas slimnīcas poliklīnikā. Pašreiz plānotas 2 konsultācijas mēnesī, ik otro otrdienu. Konsultcijas  - maksas (konsultācijas cena 10 Ls jeb 14,23 eiro), no jaunā gada, iespējams, arī valsts apmaksātās konsultācijas. Pašreiz konsultēs Dr.Atis Karulis, bet parādoties nepieciešamībai urologu skaits un konsultāciju dienu skaits mēnesī var pieaugt. Sadarbība ar Bauskas slimnīcu veiksim ne tikai konsultācijas, bet arī visa veida neinvazīvās izmeklēšanas, kas pēc mūsu pieredzes nodrošina precīzu diagnostiku apmēram 80% pacientu. Nepieciešamības gadījumā, izmantojot Bauskas slimnīčas un Uro ambulances infrastruktūru, iespējama pilnīga un  mūsdienu prasībām atbilstoša izmeklēšana.